ПРИРУЧНИК” ДА СЕ СВАКО УКЛОПИ ЛАКО: ВОДИЧ-КАКО СЕ УКЛОПИТИ

Први резултат пројекта Да се свако уклопи лако је проверен педагошки оквир који дефинише и описује проблем, а наставницима, омладинским радницима и саветницима предлаже методе и стратегије за превазилажење проблема. Други резултат је ресурс који је пред вама. Овај приручник заснован је на претходно наведеном оквиру. Креирали су га наставници, омладински радници и саветници укључени у пројекат заједно са адолесцентима у њиховим организацијама. Водич се састоји од конкретних материјала и упутстава за учење и подучавање, који су тестирани и евалуирани у реалним околностима, у школама и организацијама за младе. Користећи педагошки оквир, под вођством истраживачког тима, наставници, ученици и омладински радници су заједно развили материјале и активности који се налазе у приручнику. То је приручник модуларног типа; изабране активности су разврстане по темама које су директно повезане са педагошким оквиром. Све наведене активности су реализоване у раду са младим људима, како би се проценила њихова ефикасност.

ПРИРУЧНИК” ДА СЕ СВАКО УКЛОПИ ЛАКО: ВОДИЧ-КАКО СЕ УКЛОПИТИ
ПРИРУЧНИК” ДА СЕ СВАКО УКЛОПИ ЛАКО: ВОДИЧ-КАКО СЕ УКЛОПИТИ