PODRĘCZNIK FIT TO BELONG: PORADNIK NA TEMAT TEGO, JAK PRZYNALEŻEĆ

Pierwszym rezultatem projektu Fit to Belong są przeanalizowane i zatwierdzone ramy pedagogiczne, które definiują i opisują problem oraz oferują nauczycielom, osobom pracującym z młodzieżą i doradcom metody i strategie mające pomóc w przezwyciężeniu tych problemów. Drugim rezultatem jest to, na co teraz patrzysz: ten produkt oparty jest na wyżej wymienionych ramach i był współtworzony przez nauczycieli, osoby pracujące z młodzieżą i doradców zaangażowanych w projekt wraz z młodzieżą z różnych instytucji. Ten zasób składa się z konkretnych materiałów do nauczania, uczenia się i materiałów do wykorzystania jako wskazówki, które zostały przetestowane i ocenione w realnych sytuacjach w szkołach i organizacjach. Materiały i ćwiczenia, które można tu znaleźć zostały opracowane przez nauczycieli, uczniów i osoby pracujące z młodzieżą przy wykorzystaniu ram pedagogicznych i pod kierunkiem zespołu badawczego. Jest to podręcznik modułowy z listą działań ułożonych według tematów związanych bezpośrednio z ramami pedagogicznymi. Wszystkie te działania zostały przetestowane z udziałem młodych ludzi, aby ocenić ich skuteczność.

PODRĘCZNIK FIT TO BELONG: PORADNIK NA TEMAT TEGO, JAK PRZYNALEŻEĆ
PODRĘCZNIK FIT TO BELONG: PORADNIK NA TEMAT TEGO, JAK PRZYNALEŻEĆ

 

Authors
The Fit to Belong Project Team
Links