FIT TO BELONG ELKITABI: OKUL AIDIYETINE HAZIRLIK KİTAPÇIĞI

“Fit to Belong” Projesinin birinci çıktısı, öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek kaliteli öğretim ve öğrenimin sağlanmasında öğretmenleri, gençlik çalışanlarını ve danışmanları destekleyip, sorunların üstesinden gelmelerini sağlayacak yöntemler ve stratejiler sunan araştırılmış ve onaylanmış bir pedagojik çerçeve oluşturmaktır. İkinci çıktı, şu anda bakmakta olduğunuz kaynaktır: Bu kaynak birinci çıktıda hazırlanan pedagojik çerçeveye dayanmaktadır ve projeye dahil olan öğretmenler, gençlik çalışanları ve danışmanlar tarafından, kuruluşlarındaki ergenlerle birlikte ortaklaşa oluşturulmuştur. Bu kaynak, okullarda ve kuruluşlarda test edilmiş ve değerlendirilmiş somut öğretme, öğrenme ve rehberlik materyallerinden oluşmaktadır. Araştırma ekibinin rehberliğinde öğretmenler, öğrenciler ve gençlik çalışanları, hazırlanan pedagojik çerçeveyi de kullanarak burada bulacağınız materyalleri ve etkinlikleri birlikte geliştirdiler. Sonuç olarak bu modüler el kitapçığı oluşturuldu. Bu kitapçık doğrudan pedagojik çerçeveyle bağlantılı temalardan oluşan bir etkinlik menüsü içermektedir. Bu faaliyetlerin tümü, geçerliliklerini test etmek için, gençlerle birlikte pilot uygulamaya tabi tutulmuştur.

FIT TO BELONG ELKITABI: OKUL AIDIYETINE HAZIRLIK KİTAPÇIĞI
FIT TO BELONG ELKITABI: OKUL AIDIYETINE HAZIRLIK KİTAPÇIĞI

 

Authors
The Fit to Belong Project Team
Links