Ergenlikte yalnizliğiyeterince ele aldik mi?

Mevcut belge, Fit2Belong adlı Erasmus+ projesinin 1. aşamasında yürütülen çalışmaların bir üründür. Avrupa çapında 14-16 yaş arası gençlerle yapılan kapsamlı masa başı araştırmalara ve röportajlara dayanır. Yalnız hissettiğini bildiren gençlere yönelik olarak bu projenin 2. ve 3. aşamalarında geliştirilecek olan öğretme ve öğrenme materyallerinin tasarlanmasına yol gösterici niteliktedir. Bu raporda ayrıntılarını verdiğimiz çerçeve programı, ergen yalnızlığı hakkındaki akademik ve gri literatürün kapsamlı bir incelemesinin ardından geliştirdik; konuyla ilgili hem halihazırda bilinenleri hem de bugüne kadar yapılanları göz önünde bulundurduk. Ayrıca, Fit2Belong projesine dahil beş farklı Avrupa ülkesinde yaşayan gençlerle röportajlar yaparak, bu kültürlerdeki gençlerin yalnızlığa bakış açılarını araştırdık. Akademik ve gri literatürde eksik olan nokta da aslında buydu. Bu incelemelerden ve görüşmelerden elde edilen sonuçlar, ergenlerin yalnızlıkla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olmak için hedeflenen müdahaleye yönelik odakları belirlememizi sağladı. Mevcut rapor, literatür taramasından ve gençlerin yalnızlığa bakış açılarından öğrendiklerimizi özetlemektedir.

Bu raporu erişilebilir, sindirilebilir ve bilgilendirici olacak şekilde basit tututtuk, çünkü buradaki asıl amacımız öğretmenlerin ve gençlik çalışanlarının Fit2Belong projesinin 2. ve 3. aşamalarında tasarlayacakları kaynaklara rehberlik etmektir.

Ergenlikte yalnizliğiyeterince ele aldik mi?
Ergenlikte yalnizliğiyeterince ele aldik mi?

 

Authors
Dr Rebecca Jefferson, University of Exeter, University of Manchester / Professor Manuela Barreto, University of Exeter / Professor Pamela Qualter, University of Manchester / Ms. Lily Verity, University of Manchester
Files