Doen we genoeg aan het gevoel van eenzaamheid bij adolescenten?

Dit document is het resultaat van het werk in fase 1 van het Fit2Belong-project. Op basis van uitgebreid literatuuronderzoek en interviews in heel Europa met jongeren van 14-16 jaar, hebben we een raamwerk ontwikkeld dat richtlijnen biedt voor de ontwikkeling van les- en leermateriaal voor jongeren die eenzaamheid melden – fase 2 en 3 van het Fit2Belong-project. Dit raamwerk is ontwikkeld na een grondige studie van de academische en andere literatuur over eenzaamheid onder jongeren, waarin is beoordeeld wat er al bekend is over eenzaamheid bij jongeren en wat er tot nu toe aan is gedaan. We hebben ook interviews gehouden met jongeren in vijf Europese landen, waarbij we eenzaamheid onderzochten vanuit het perspectief van jongeren in verschillende culturen, iets wat ontbrak in de academische literatuur. De resultaten van de review en de interviews stelden ons in staat aandachtspunten te identificeren voor interventies om adolescenten te helpen beter met eenzaamheid om te gaan. Dit rapport vat samen wat we hebben geleerd van het literatuuronderzoek en van de perspectieven van jongeren over eenzaamheid.

Dit rapport is eenvoudig gehouden, zodat het toegankelijk, verteerbaar en informatief is voor leerkrachten en jongerenwerkers, die in fase 2 en 3 van het Fit2Belong-project het door ons ontwikkelde leidende kader zullen gebruiken om interventiesessies te ontwikkelen om adolescenten te helpen goed om te gaan met eenzaamheid.

Doen we genoeg aan het gevoel van eenzaamheid bij adolescenten?
Doen we genoeg aan het gevoel van eenzaamheid bij adolescenten?

 

Authors
Dr Rebecca Jefferson, University of Exeter, University of Manchester / Professor Manuela Barreto, University of Exeter / Professor Pamela Qualter, University of Manchester / Ms. Lily Verity, University of Manchester
Files