Да ли се довољно бавимо проблемом усамљености младих?

Овај документ је настао као производ рада у првој фази пројекта “Да се свако уклопи лако”. Заснован је на опсежном истраживању претходних сазнања у овој области и интервјуима са младима широм Европе који имају од 14 до 16 година. Резултат је Водич за рад који ће уследити у другој и трећој фази пројекта. Водич обезбеђује смернице за осмишљавање и креирање материјала за рад са младима који се осећају усамљено. Водич је настао након детаљног проучавања академске литературе и ширих извора који се баве проблемом усамљености међу младима - шта се већ зна о усамљености код младих и шта је досада урађено на том пољу. Такође је у интервјуима са младим људима из пет европских земаља, које су партнери на пројекту, сагледана усамљеност из перспективе младих - припадника различитих култура, што је аспект који није сагледан у досадашњој литератури. Резултати истраживања заједно са интервјуима омогућили су нам да идентификујемо области према којима ћемо усмерити нашу интервенцију у обезбеђивању помоћи младима да се лакше боре са усамљеношћу. Постојећи извештај резимира закључке до којих смо дошли проучавајући литературу и разматрајући мишљења младих о усамљености.

Frontpage from Да ли се довољно бавимо проблемом усамљености
Frontpage from Да ли се довољно бавимо проблемом усамљености

 

Authors
Др Ребека Џеферсон, Универзитет у Ексетеру, Универзитет у Манчестеру; Проф. Мануела Барето, Универзитет у Ексетеру; Проф. Памела Квалтер, Универзитет у Манчестеру; Лили Верити, Универзитет у Манчестеру
Links
Files