Czy robimy wystarczająco dużo, aby rozwiązać problem samotności w okresie dorastania?

Niniejszy dokument jest zwieńczeniem prac prowadzonych w Etapie 1 projektu Fit2Belong. Na podstawie szeroko zakrojonych badań źródeł wtórnych i wywiadów z młodzieżą w wieku 14-16 lat w całej Europie, opracowaliśmy ramy, które zapewniają wskazówki do opracowania materiałów dydaktycznych dla młodych osób, którzy deklarują samotność – Etapy 2 i 3 projektu Fit2Belong. Ramy wyszczególnione w niniejszym raporcie zostały opracowane po dokładnym przeglądzie literatury akademickiej i szarej literatury na temat samotności młodzieży. Oceniono, co już wiadomo o problemie samotności wśród młodzieży oraz jakie działania zostały dotychczas podjęte w tej sprawie. Przeprowadziliśmy również wywiady z nastolatkami z pięciu partnerskich krajów europejskich, badając problem samotności z perspektywy młodych osób pochodzących z różnych kultur – coś czego brakuje w literaturze akademickiej i szarej. Wyniki przeglądu i wywiadów pozwoliły nam określić ogniska ukierunkowanej interwencji, aby pomóc nastolatkom lepiej radzić sobie z samotnością. Niniejszy raport podsumowuje to, czego dowiedzieliśmy się z przeglądu literatury oraz z perspektywy nastolatków na temat samotności.

Niniejszy raport jest prosty, aby był dostępny, przystępny i pouczający dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą, którzy w Etapach 2 i 3 projektu Fit2Belong będą korzystać z opracowanych przez nas założeń w celu opracowania sesji interwencyjnych, które pomogą nastolatkom radzić sobie z samotnością.

Czy robimy wystarczająco dużo, aby rozwiązać problem samotności w okresie dorastania?
Czy robimy wystarczająco dużo, aby rozwiązać problem samotności w okresie dorastania?

 

Authors
Dr Rebecca Jefferson, University of Exeter, University of Manchester / Professor Manuela Barreto, University of Exeter / Professor Pamela Qualter, University of Manchester / Ms. Lily Verity, University of Manchester
Files